Nieuws

Beweegcentrum Vlaslant en fysiotherapie Walter de Natris zijn weer open voor behandelingen.

Vanaf 06-05-2020 kunnen wij u weer verwelkomen op de praktijk. Uiteraard hebben we de noodzakelijke maatregelen getroffen zodat we de behandelingen op een verantwoorde en veilige wijze kunnen hervatten. Dit doen we aan de hand van een door het RIVM en de branchevereniging KNGF goedgekeurd protocol. Veiligheid voor u en voor ons staat centraal!

We hanteren naast de gebruikelijke maatregelen en hygiënemaatregelen van het RIVM, zoals geen handen schudden, in je elleboog niezen en hoesten, handen wassen met desinfecterend zeep of gel, gebruik papieren zakdoekjes de volgende aanvullende huisregels:

 Kom alleen naar de praktijk indien u GEEN gezondheidsklachten hebt.! Blijft thuis bij koorts, hoesten, verkoudheid, keelpijn en kortademigheid.

      * Gebruik na binnenkomst desinfectiegel die klaar staat op balie. 

  • Houd anderhalve meter afstand van alle aanwezige personen op de praktijk.
  • Kom alleen, of indien noodzakelijk met maximaal één begeleider.
  • Zorg dat u maximaal vijf minuten van tevoren aanwezig bent.
  • Verlaat het pand zo spoedig mogelijk na afloop van de behandeling.
  • Neemt u graag 2 grote handdoeken mee.
  • Neem uw eigen drinken mee als u tijdens de behandeling / training wilt drinken.
  • Kleed u zoveel mogelijk thuis om. De kleedruimtes zijn gesloten.
  • Maak bij voorkeur geen gebruik van de toiletten.
  • Houd rekening met elkaar en volg de aanwijzingen van uw therapeut en overige medewerkers op.

 

Revalidatie na COVID-19/ corona infectie   


Het coronavirus is een flinke aanslag op onze samenleving en in het bijzonder op de door corona getroffen patiënten. Een deel van deze patiënten zal na het doormaken van de ziekte baat hebben bij adequate revalidatie in de eerste lijn. Dit vraagt om eerstelijns zorgverleners die kennis en ervaring hebben op dit gebied.

Binnen onze praktijk  hebben we als longtherapeut ons gespecialiseerd in de eerstelijns revalidatie van ex-coronapatiënten.

Chronisch ZorgNet (voorheen ClaudicatioNet) is een netwerk van gespecialiseerde therapeuten, dat zich kenmerkt door kwaliteit van de geboden zorg, een ondersteunende ICT-infrastructuur (o.a. Zorgzoeker en Digitale Zorgverwijzer) en landelijke implementatiekracht. Gezien de impact van het virus op de samenleving en de actuele vraag om in het hele land eerstelijns zorg te kunnen bieden aan deze patiënten, zetten wij ons netwerk in om met zijn allen een eerstelijns opvangnet voor deze patiëntengroep te realiseren. 

Gezien het brede spectrum van problematiek waar coronapatiënten mee in aanraking komen, zorgt elke coronatherapeut voor een multidisciplinair netwerk. Er worden in de buurt van de eigen praktijk, dus in de woonomgeving van de patiënt, korte communicatielijnen gelegd naar diëtetiek, psychologie, logopedie en ergotherapie. Vanzelfsprekend is ook de samenwerking met de huisarts/specialist van groot belang.